Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Menu

 

  STEROWANIE

                  Touch UCS1

Do central NIKOL stosujemy najwyższej jakości automatykę, która steruje rekuperatorem oraz dodatkowymi elementami w systemie wentylacji. Funkcjonalne sterowniki umożliwiają dostosowanie wybranych parametrów pracy rekuperatora do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Oferujemy obecnie dwa typy sterowania:

 

 

 

Funkcje

 

Funkcje: 

Nikol TOUCH Nikol STANDARD
- kolorowy dotykowy ekran - standardowy panel tekstowy

- możliwość podłączenia modułu Ethernet pozwalającego

  na sterowanie układem z przeglądarki www;

- możliwość podłączenia dedykowanego Web-Serwera          

  pozwalającego na sterowanie układem z tabletu, telefonu

  komórkowego lub przeglądarki www;

- 5 modyfikowalnych biegów wydajności wentylatorów - 4 modyfikowalne biegi wydajności wentylatorów
- możliwość ustawiania pracy centrali według harmonogramu - możliwość ustawiania pracy centrali według harmonogramu
- sterowanie pracą bypassu wł./wył. lub automatyczne - sterowanie pracą bypassu wł./wył. lub automatyczne

- współpraca z GWC: ustawianie temperatury załączania oraz

  opcja regeneracji złoża

- współpraca z GWC: wł./wył. lub automatyczne
- dynamiczne wyliczenie sprawności odzysku ciepła* - dynamiczne wyliczenie sprawności odzysku ciepła*
- połączenie z centralą za pomocą przewodu 4-parowego UTP - połączenie z centralą za pomocą przewodu 4-parowego UTP
- przypomnienie o wymianie filtrów - przypomnienie o wymianie filtrów

- uniwersalne wejście cyfrowe do współpracy z instalacją        

  p-poż, alarmem, presostatem, higrostatem, termostatem

  lub do realizacji funkcji szybkiego przewietrzania itp.

- 2 uniwersalne wejścia cyfrowe do współpracy z instalacją

  alarmową, instalacją p-poż. lub do realizacji funkcji

  szybkiego przewietrzania itp.

- możliwość ustawienia jasności ekranu - funkcja wygaszania ekranu

- współpraca z nagrzewnicą wtórną elektryczną

  lub nagrzewnicą/chłodnicą wodną

- współpraca z nagrzewnicą wtórną elektryczną

  lub nagrzewnicą/chłodnicą wodną

- możliwość włączenia centrali na maksymalne obroty

  na czas 15, 30, 45 lub 60 min.

- możliwość komunikacji przez protokół Modbus
- korekcja nadciśnienia - współpraca z czujnikiem CO2 lub higrostatem

- odczyt i zapis temperatur w formie wykresu

  na czerpni, nawiewie i wywiewie.

- sterowanie komorą mieszania

 

* Sprawność temperaturowa wyliczana ze wzoru n=(Tn-Tz)/(Tw-Tz)*100% jest jedynie wartością orientacyjną

   i nie stanowi podstawy do reklamacji.

       

                                

 

 

 

 

Porównanie

 

Panel sterujący


Sterownik standard wyposażony jest w monochromatyczny wyświetlacz oraz posiada wygodne przyciski szybkiego dostępu. Umożliwiają one szybkie przełączanie między trybami pracy oraz zmiany ustawienia poziomu pracy wentylatorów bez potrzeby przechodzenia na inne ekrany panelu.
Sterownik Touch posiada kolorowy i intuicyjny ekran dotykowy z przejrzystym menu. Specjalny przycisk ‘i’ pozwala zobaczyć konfigurację poszczególnych elementów systemu np. tryb pracy GWC, ilość czasu pozostałego do wymiany filtrów. Po ponownym naciśnięciu tej ikonki pokazuje się wykres temperatur z ostatniego tygodnia.

 

Harmonogram


Ustawienie harmonogramu w sterowniku Standard jest oparte na 4 strefach każdego dnia, dla których ustala się temperaturę pożądaną i poziom pracy wentylatorów.
Ustawienie harmonogramu w sterowniku TOUCH jest bardzo proste. Ustala się godziny trwania stref i poziomy pracy dla danego dnia. Można te ustawienia skopiować do kolejnych dni. Nie ma ograniczenia liczby stref, praktycznie co godzinę centrala może zmieniać poziom pracy. Nie zalecamy jednak takich ustawień, ze względu na zużycie wentylatorów.

 

Połączenie między centralą a panelem


Oba sterowniki preferują połączenie płytki z panelem za pomocą skrętki (przewodu 8-żyłowego, 4-parowego UTP).

 

System zarządzania budynkiem BMS


W sterowniku standardowym są dwa wejścia Modbus. Do jednego podłączony jest panel analogowy, a do drugiego można podłączyć dedykowany system inteligentnego budynku lub Web Server do komunikacji przez internet.
Natomiast sterownik Touch nie posiada wejścia z protokołem Modbus. Można go jednak zakupić w wersji z wejściem Ethernet, za pomocą którego można połączyć centralę z routerem lub komputerem i sterować systemem przez sieć.

 

Sterowanie by-passem, czyli obejściem wymiennika


Automatyka Standard steruje by-passem w 3 trybach: ON – stałe załączenie, OFF- stałe wyłączenie, AUTO – algorytm sterownika dostosowuje ustawienia zgodnie z zadaną temperaturą pracy układu.
W sterowniku TOUCH z ekranem dotykowym by-pass może pracować w 4 trybach: OFF – całkowite wyłączenie, ON – stałe załączenie, AUTO – sterowanie na podstawie porównywanych odczytów temperatur Tw, Tz i Tg z zadanymi temperaturami Tzew – temperatura zewnętrzna, powyżej której ma się załączyć by-pass, Twew – temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczeń, powyżej której włączone jest obejście wymiennika.


Współpraca z GWC


Automatyka Standard steruje GWC w 3 trybach: ON – stałe załączenie, OFF- stałe wyłączenie, AUTO – algorytm sterownika dostosowuje ustawienia zgodnie z zadaną temperaturą pracy układu.
W sterowniku TOUCH do sterowania GWC są te same tryby i dodatkowo 2 funkcje AUTO. W AUTO algorytm sugeruje się wybranym parametrem komfort: Grzanie (Tz < Tg) lub Chłodzenie (Tz > Tg) przy załączaniu przepustnicy GWC. W AUTO R dodatkowo zapewniona jest regeneracja złoża w godzinach określonych przez serwisanta.

 

Akcesoria

 

 Czujniki


Każdy ze sterowników współpracuje z innym typem czujników temperatury.
• Czujniki cyfrowe przeznaczone są do sterownika Touch, oferujemy je w długości 2,5 m oraz 10 m.
• Czujniki PT1000 współpracują ze sterownikiem Standard, oferujemy je w rozmiarach: 2 m i 10 m.
• Czujniki zabrudzenia filtrów

 

Połączenie z siecią internetową


Standard + Web Server


Można sterować centralą za pomocą interfejsu otwieranego w przeglądarce internetowej. Należy do wolnego wejścia Modbus wpiąć dodatkowy moduł webserwer i połączyć go z routerem lub komputerem. Moduł ten wymaga prostej konfiguracji. Można wówczas sterować centralą za pomocą panelu lub przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu.

 

Touch + Ethernet


Zakup sterownika Touch w wersji z wbudowanym wejściem Ethernet pozwala sterować centralą za pomocą interfejsu otwieranego w przeglądarce internetowej. Wystarczy połączyć wejście na płytce sterownika z routerem lub komputerem i po konfiguracji można sterować rekuperatorem z dowolnej lokalizacji.

 

 

 

 

Powrót na górę