Dobry projekt rekuperacji. Co powinien uwzględniać?

Rekuperacja jest jedną z ważniejszych części każdego nowoczesnego i energooszczędnego domu. Jej zalety docenia coraz szersze grono odbiorców. I nic dziwnego! Poprawa stanu powietrza, a także zmniejszenie kosztów ogrzewania to czynniki, które stanowią zachętę dla każdego, kto ceni sobie komfort i oszczędność. Należy jednak podkreślić, że aby system wentylacji działał sprawnie i zgodnie z najwyższymi standardami, konieczne jest stworzenie profesjonalnego projektu. Co powiem zawierać taki dokument?  

Czy projekt rekuperacji jest potrzebny?

Projekt instalacji i wcześniejsze przemyślenie wszystkich działań to podstawa montażu i późniejszego bezawaryjnego użytkowania. Profesjonalny dokument powinien zawierać wytyczne, takie jak m.in. przebieg instalacji rurowych, umiejscowienie nawiewów i wywiewów, a także zapotrzebowanie budynku na pobór powietrza. Jego szczegółowość i wysoka jakość ma znaczenie, ponieważ tylko dopasowana do naszych potrzeb rekuperacja będzie działała efektywnie i funkcjonalnie. Cały system musi być też dobrany do rodzaju budynku, w tym do jego wielkości i ilości pomieszczeń. 

Starannie opracowany projekt pozwala też na:

  • wyliczenie dokładnych kosztów rekuperacji, 
  • wprowadzenie zmian lub modyfikacji, 
  • dobranie odpowiednich części składowych, które wpływają na komfort użytkowania systemu. 

Elementy instalacji 

Podstawowe elementy systemu wentylacji z odzyskiem ciepła to: 

  • centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperator, 
  • przewody wentylacyjne,  
  • elementy nawiewne i wywiewne (zawory, anemostaty, kratki, inne), 
  • czerpnia, 
  • a także wyrzutnia. 

Dodatkowe elementy, które także odgrywają ważną rolę to: gruntowy wymiennik ciepła (wymiennik rurowy, wymiennik płytowy, wymiennik żwirowy), elementy grzewcze (nagrzewnice wtórne), elementy chłodzące (chłodnice), a także pompy ciepła.

Wyraźnie więc widać, że rekuperacja składa się z wielu elementów, które muszą zostać dokładnie umiejscowione i ściśle ze sobą współgrać. Projekt odgrywa więc kluczową rolę.

Projekt rekuperacji – co powinien uwzględniać?

Projekt rekuperacji powstaje w oparciu o projekt budowlany domu. Jego treść powinna zawierać m.in. obliczenia dotyczące bilansu powietrza, sposób prowadzenia i średnice kanałów wentylacyjnych, umiejscowienie centrali wentylacyjnej, czerpni, wyrzutni, elementów nawiewnych i wywiewnych, parametry centrali wentylacyjnej oraz wskazanie możliwych do usunięcia kanałów wentylacji grawitacyjnej. Niezbędne jest także wykonanie profesjonalnego opisu technicznego, w którym znajdzie się m.in. sposób i zasada działania systemu wentylacji mechanicznej, rodzaj i typ projektowanych materiałów, czy dane techniczne urządzeń.

Projekt powinien zostać stworzony tak, by być zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jednym z aktów, które należy wziąć pod uwagę jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

Menu