Instalacja rekuperacji. Opis krok po kroku

Instalacja rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zapewnia stały dostęp do czystego powietrza, przy jednoczesnej gwarancji, że ogrzane powietrze nie ulotni się na zewnątrz. Taki system pozwala utrzymać właściwy mikroklimat w domu, co istotnie wpływa na poprawę stanu zdrowia domowników, a także redukuje koszty ogrzewania budynku. Aby jednak system funkcjonował prawidłowo, musi być dostosowany do oczekiwań klienta oraz warunków architektonicznych budynku, w którym będzie zainstalowany. W jaki sposób instaluje się wentylację mechaniczną? Poniżej krok po kroku przedstawiamy, jak wygląda montaż rekuperacji.

Jak instaluje się system rekuperacji?

Montaż rekuperacji każdorazowo poprzedza wykonanie właściwego dla danego budynku projektu, który zagwarantuje systemowi odpowiednią wydajność. Po zaakceptowaniu warunków lub wprowadzeniu ewentualnych poprawek przechodzi się do wdrożenia projektu w życie. Indywidualny projekt oznacza, że nie ma utartego schematu montażu rekuperacji, gdyż wszystko zależy od konstrukcji budynku oraz układu wentylacji. Niemniej pewne działania powtarza się przy każdej instalacji. Montaż rekuperacji rozpoczyna się do rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych wraz z punktami nawiewnymi i wywiewnymi. Centralę wentylacyjną montuje się w pomieszczeniach, w których temperatura przez cały rok oscyluje między 6 a 50 stopniami Celsjusza. Rekuperator można zamontować w wersji stojącej lub wiszącej.

Niezależnie od sposobu montażu rekuperatora, należy pamiętać o zachowaniu właściwego kąta nachylenia centrali względem tylnej ścianki urządzenia. Zaleca się montaż przy nachyleniu 3 stopni. Następnie za pomocą ocieplonych połączeń elastycznych łączy się przewody z centralą. W dalszej kolejności montuje się elementy systemu sterowania. Dalej specjalista wykonuje podłączenie elektryczne oraz podłącza odpływ kondensatu, umożliwiający odprowadzanie skroplin. Ostatnim etapem instalacji rekuperacji jest regulacja przepływu wraz z wykonaniem pomiarów, które potwierdzą sprawność i wydajność systemu. Jeśli działa poprawnie, można rozpocząć eksploatację.

Menu